Beredskabsplan for NÅR

Ring 112

Oplys dit navn, hvor du ringer fra: Nørre Aaby rideklub, Hedegaardsvej 10, 5466 Asperup. Samt dit telefon nummer, så alarmcentralen evt. kan ringe tilbage til dig ved telefon afbrud. – Hold altid kontakten med alarmcentralen i telefonen, til de selv siger at du må afbryde samtalen.

Sørg altid for at der er en ved den tilskadekomne. – Er i flere på stedet, så hjælp hinanden med den tilskadekomne eller at fange en evt. løs hest, men stå aldrig i en stor klump rundt om den tilskadekomne, da dette er utrolig ubehageligt for den tilskadekomne person.

Sørg for at der er en person ude ved vejen, som kan tage imod falck / brandvæsnet.

Ved styrt fra hest, er det vigtigt at du som rytter bliver der hvor du faldt af din hest.

Du kan ha skader, som du ikke lige kan mærke med det samme. Er du det mindste i tvivl, ring der ved 112. Her vil alarmcentralens faglige personale hurtig kunne tage stilling til om en evt. læge eller ambulance skal komme forbi og tilse dig.

På rideskolen har vi en hjertestarter, som er i den gamle ridehal ved siden af Sekretariatet

Ved brand

1. Uanset brandens omfang ring ALARM 112.
2. Bekæmp branden med det udstyr vi har.
3. Børn under 16 år samles ved dressurbanerne udenfor. De må IKKE deltage i brandbekæmpelsen.
4. Hvis det er muligt, skal du lukke hestene på fold.
5. Luk ALLE døre / mellem døre og vinduer

HUSK
Orienter dig om, hvor brandsluknings materiel befinder sig INDEN ULYKKEN SKER.
Løse heste kan ikke jages ud af en brændende stald – de vil søge deres boks.

INDBRUD
Kommer du en dag på rideskolen og ser at der har været indbrud, må du aldrig gå ind hvor indbruddet har været, da dette kan ødelægge vigtige spor /DNA efter gerningspersonen. Kontakt politiet på 66141448 samt en fra bestyrelsen.

Adressen på klubben er: Nørre Aaby rideklub, Hedegaardsvej 10, 5466 Asperup