Formand: Søren Danielsen tlf: 60802500 Mail: nraaby-rideklub@live.dk


Næstformand og

Bestyrelsesmedlem: Hanne Jensen 71750679  haj@eurofins.dk


 

Bestyrelsesmedlem: Pia Stokvad/rubenius Tlf 32410874


 

Bestyrelsesmedlem:  Johnni Mogensen 20463931


 

 

Bestyrelsesmedlem: (Kasserer) Sonja Pilborg tlf: 21850782 Mail: davidsen.pilborg@gmail.com


 

Supplanter:

Stinne B Andersen

 

åse Engstrøm


 

Bestyrelsens opgaver


Formand:
Opgaver:

Opgavebeskrivelse:

Overordnet ledelse af bestyrelsen

Indkaldelse til bestyrelsesmøder, lede bestyrelsesmøderne

Generalforsamling

Dagsorden, indkaldelse, annoncering

Personalemæssige anliggender

Medarbejdersamtaler incl. arbejdsplads -vurdering, personalepleje, indhentelse af børneattester

Dansk Rideforbund

Deltagelse i 2 årlige møder (marts + november)

Distrikt 7

Deltagelse i fællesmøderne

Off. myndigheder

Ansøgning af diverse tilskud, indberetning af medlemstal til DIF og kommunen samt ansøgning om materiale- og lokaletilskud

Ledelse af udvalgene

Koordinering af udvalgenes opgaver, deltagelse ved møderne ved behov


Webmaster

Opdatering af hjemmesiden, udsende nyhedsbreve – Skrive, vedligeholde og opdatere politikker og procedurer

Sponsorudvalget

Fondsansøgninger, kontakt til firmaer ang. sponsorater i klubben

PR

Kontakt til medierne

Nøgler

Udlevering samt inddragelse

Daglig leder

Holde opsyn på klubbens område samt have dialog med klubbens medlemmer og private opstalder.


Næstformand:
Opgaver:

Opgavebeskrivelser:

Formandens stedforstræder

Overtage formandens opgave/er ved behov

Dansk Rideforbund

Deltagelse i 2 årlige møder

Distrikt 7

Deltagelse i fællesmøder

Personalemæssige anliggender

Medarbejdersamtaler


Kasserer:
Opgaver:

Opgavebeskrivelse:

Løbende opfølgning på budget & regnskab

Sikre at bogføring er ajourført til hvert bestyrelsesmøde, så alle bestyrelses- medlemmer kender resultat pr given periode samt de økonomiske forhold.

Lønregnskab

Udbetaling af løn til klubbens ansatte

Ajourføre medlemsliste og opkræve kontingenter samt rykke for udeståender.

Opfølgning herpå foretages i samarbejde med Klubbens undervisere.

Facilitetskorts- og dagskorts opkrævning Via PBS samt girokort

Bokslejeopkrævning Via PBS

Elevskoleopkrævning I samarbejde med underviserne opkræves betaling via girokort / PBS

Off. myndigheder

Indberetning af medlemstal til DIF og kommunen samt ansøgning om materiale- og lokaletilskud

Udarbejdelse af budget

1x årligt udarbejdes der budget.

Dette foretages iht. seneste år samt hvad der ellers måtte være besluttet af tiltag i det nye år.

Budgettet godkendes af bestyrelsen.

Anvendelse af Foreningspakken

Regnskab og budget opdateres via regnskabsmodul i Foreningspakken via nettet

Indberetning til Middelfart Kommune, DIF samt DRF

Skrivelser modtages og deadlines vedr. indberetning skal overholdes.

Typisk gør dette sig gældende i 1. kvt i året.

Udarb. af regnskab incl periodisering

Årets bilag incl undervisningseffekt og alle kendte periodeforskydninger skal være bogførte og bilag skal være let forståelige for vor revisor.

Alle afstemninger skal være foretaget og dokumenteret.

Årsregnskab udarbejdes og afleveres for revidering til revisor.

Div. betalinger

Betaling af dyrlægeregninger, foder, smed osv.

 


Andre opgaver for bestyrelsen

Opgaver:

Opgavebeskrivelse:

Kontaktperson elevskolen

Koordinering af elevtimerne + nye elever

Kontrakter af part på elevheste