Velkommen til NÅR

Mail: nraaby-rideklub@live.dk  Tlf: 60802500


Ønsker du boks, skal du kontakte Bo Sørensen på: 24982115


Pr. 01/01- 2019

Er det ikke længere klubben, som står for stalde og facilitits kort/ dagskort.

Dette vil klubbens udlejer frem over stå for. Det vil også sige at “fri undervisning” i klubben ophører pr. denne dato.

BEMÆRK Du skal fortsat være medlem af klubben, for at benytte dig af dette.

Vil du frem over leje en boks, eller komme med din hest eller underviser ude fra, sker dette alene mellem Bo Sørensen og dig.

Dagskort og facilitetskort betales pr. 01/01-2019 på mobilePay til Bo.

Se mere om dette i ny ridehal.


OBS NY DATO!

Generalforsamling 20/03-2019 kl. 19:00

I rytterstuen.

Hedegaardsvej 10, 5466 Asperup.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Indkommende forslagskal være bestyrelsen i hende senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

 

Foreslag til vedtægtsændring.

Vedtægtsændringer til generalforsamlingen:

  • Bestyrelsen ønsker det ændret §7 således indkaldelsen til generalforsamlingen ikke længere skal i avisen, der er ikke længere så mange der læser avis og annoncen koster hvert år 7-800 kr. Vi ønsker det ændret til det ligges på hjemmesiden, varsles på facebook samt opslagstavle i ridehallen.

Dog fortsat med de 30 dages varsel.

  • Bestyrelsen ønsker at man fremadrettet konstituere sig selv. Formand og kasser vælges til posten, øvrige medlemmer konstituere sig selv. Dette forslag på baggrund af at Bo har overtaget staldene. Der skal derfor ikke fremover vælges formand til facilitets udvalg, samt elev udvalg.

Der skal frem over vælges bestyrelsesmedlemmer, som sammen løfter i flok om elevskolen og klubben

 

Dagsorden
-Valg af dirigent.
-Formandens beretning.
-Kassererens beretning.
-Budget til orientering.
-Behandling af indkomne forslag.

-Valg til bestyrelsen (Så frem vedtægtsændring ikke sker)

Valg af formand (ulige år) Søren ønsker genvalg

Valg af formand for facilitetudvalg(ulige år) Johnni ønsker genvalg

Valg af formand for elevskoleudvalg (lige år) Da Stinne ikke ønsker denne post, men gerne vil være supplant

1. suppleant (ulige år)

 

2. suppleant (lige år)

-Valg til bestyrelsen (Så frem vedtægtsændring sker)

Valg af formand (ulige år) Søren ønsker genvalg

Valg af bestyrelsesmedlem (ulige år) Johnni ønsker genvalg

1. suppleant (ulige år)

2. suppleant (lige år)

 

-Valg af revisorer

-Eventuelt.

ønske om ny udendørsbane

 

 


Klubmesterskab 2018

Pony dressur

Thea Hass Johansen på Magic Diamond De Luxe

Hest dressur

Pernille Pilborg på Hoelgaard`s  Flozizca

Minimester

Emma Sofie Jørnsen på Skovbjergs zenea

Pony spring

Laura Skibdal Møller på Røgild`s  Ironman

hest spring

Anja Mørk på Catino


Spring ved underviser Renèe hver Tirsdag fra kl. 18:00 – 21:00

Ved tilmelding til dette, kontakt Anja Mørk på: 21771635


Har du spørgsmål til betaling ind / udmelding, kan du kontakte klubbens kasser
Sonja Pilborg på 21 85 07 82 eller davidsen.pilborg@gmail.com


Kunne du tænke dig at starte til ridning på et elev hold, så kontakt gerne vores underviser Julie på: 71700390

På rideskolen NÅR har vi en hjertestarter, som er i den gamle ridehal ved siden af Sekretariatet

Nørre Åby Rideklub
Nørre Åby Rideklub har tilføjet 2 nye billeder.15 timer siden
Efter generalforsamlingen, vil Bo gerne byde på smørrebrød.
For at han ved hvor meget han skal bestille, må du gerne give en tilmelding på dette, her under i kommentarfeltet med et "Jeg kommer"

Vi ses til NÅR's generalforsamling den 20/3-2019
Nørre Åby Rideklub
Nørre Åby Rideklub3 dage siden
Det var ellers tidligere meldt ud at det blev den 6/3 men pga vores vedtægter, skal det jo som bekendt offentliggøres i avisen en mrd.før.
Vi har derfor flyttet generalforsamlingen til den 20/3-2019

Kunne du tænke dig at starte til ridning på et elev hold, så kontakt gerne vores

underviser Julie på: 71700390